Beschermen

Preventieve maatregelen hebben als doel het voorkomen of verminderen van de impact van cybersecurityrisico’s. Jouw organisatie kan dit doen door het trainen van het personeel en men bewust maken van de risico’s. Het implementeren van processen en procedures rondom cybersecurity en het nemen van technische maatregelen. Dit draagt bij aan het realiseren van een passend niveau van digitale weerbaarheid.

Beschermen sluit aan op Protect binnen het NIST Framework.