Digitale weerbaarheid

Digitale weerbaarheid is een belangrijk thema. Door vele veranderingen, zoals de extra eisen voor digitale veiligheid vanuit Europese Wetgeving, groeit de focus hierop in de aankomende jaren. In de digitale samenleving is de inzet en adoptiesnelheid van nieuwe technologie steeds belangrijker. Alle risico’s uitsluiten is daardoor moeilijker. Organisaties moeten op zoek naar een passend niveau van weerbaarheid. Hierin maken zij een afweging tussen de opbrengsten van het accepteren van de risico’s enerzijds en de schade indien risico’s werkelijkheid worden anderzijds.

Het NCSC helpt organisaties bij het ontwikkelen en professionaliseren van haar risicomanagement. Voor de kennisproducten is het NIST Cybersecurity Framework de leidraad. Op deze pagina vind je een overzicht van verschillende publicaties van het NCSC, haar partners en wereldwijde standaardiseringsorganisaties.