Detecteren

Door detectiemaatregelen toe te passen kunnen cybersecurityaanvallen worden opgespoord en geanalyseerd. Het nastreven van 100% veiligheid is niet mogelijk. Het is dan ook van belang dat jouw organisatie in staat is afwijkingen te detecteren en te duiden. De organisatie dient daarom het monitoren van verdacht gedrag en afwijkingen zorgvuldig in te richten, waardoor verdachte activiteiten of kwetsbaarheden vroegtijdig worden opgespoord.

Detecteren sluit aan op Detect binnen het NIST Framework.