Partnerpublicaties

Naast de kennisproducten van het NCSC, worden er veel nuttige kennisproducten en publicaties geschreven door samenwerkingspartners en derden. Hieronder zijn een aantal van deze publicaties uitgelicht die relevant zijn binnen dit onderdeel van het NIST framework, Detecteren. 

Digital Trust Centre: Loginformatie

De kans dat jouw onderneming slachtoffer wordt van een cyberaanval is reëel. Daarom is het zeer belangrijk om na een incident te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd. Dit is mogelijk door gebeurtenissen en gebruikersacties gedetailleerd te analyseren aan de hand van loginformatie.

Klik hier voor de publicatie

CIP-Overheid: Responsible Disclosure

In een tijdperk waarin digitale dreigingen in aantallen en intensiteit toenemen, is het van belang om een Responsible Disclosure op te nemen in je organisatie. Het is tevens een fundamenteel aspect van informatiebeveiliging waarbij ethische hackers of beveiligersondezoekers worden aangemoedigd om mogelijke kwetsbaarheden in systemen of software van een organisatie op een verantwoorde wijze te melden. Deze proactieve benadering stimuleert de organisatie om de digitale beveiliging beter te bewaken en maatregelen te nemen om kwetsbaarheden tijdig te verhelpen.

Klik hier voor de publicatie