ICS/SCADA

De afkorting ICS staat voor Industrial Control Systems of industriële controlesystemen. Het gaat om meet- en regelsystemen die voor de aansturing van industriële processen of gebouwbeheersystemen worden gebruikt. Naast ICS wordt veelal ook gesproken over ICS/SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)  of Operationele Techniek (OT).

Meer informatie over ICS/SCADA