Aansluiting op het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS)

Het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) is een stelsel waarin het NCSC en het Digital Trust Center (DTC) samenwerken met publieke- en private organisaties om informatie en kennis uit te wisselen. Het doel van deze kennisuitwisseling is digitale ontwrichting te voorkomen en Nederland cyberweerbaarder te maken.

Unieke kennis van jouw organisatie wordt gestolen. Productiesystemen werken niet meer. De server van jouw bedrijf wordt besmet en je kunt niet meer bij je e-mail of bestanden.  

Het risico om slachtoffer te worden van een cyberaanval is tegenwoordig groot.  

En de gevolgen zijn ingrijpend voor personen, organisaties en de samenleving.

Daarom moeten we werken aan onze digitale weerbaarheid. Omdat iedereen slachtoffer kan worden, is het een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Het Landelijk Dekkend Stelsel zorgt ervoor dat we in Nederland gezamenlijk die verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

In dit stelsel werken publieke en private partijen samen met het NCSC en het Digital Trust Center om deze digitale weerbaarheid waar te maken. 

Met het NCSC als knooppunt wordt er tussen schakelorganisaties informatie en kennis uitgewisseld. 


Via zo’n schakelorganisatie kan jouw organisatie zich verbinden met het Landelijk Dekkend Stelsel, om actuele en relevante informatie over cyberdreigingen, kwetsbaarheden en incidenten te ontvangen.

Het NCSC deelt deze informatie met schakelorganisaties, zodat zij jouw organisatie kunnen waarschuwen en jij tijdig actie kunt ondernemen. 

Deze uitwisseling is niet eenzijdig. Organisaties, zoals die van jou, kunnen hun kennis via een schakelorganisatie delen met het NCSC, bijvoorbeeld in het geval van een cyberincident.

Deze wederzijdse uitwisseling maakt het stelsel zo effectief. 

Zo ontstaat er een goed beeld van alle kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten.

Dit totaalbeeld wordt ook door het NCSC gedeeld, zodat zoveel mogelijk organisaties zich digitaal weerbaarder kunnen maken. 

Met als doel het beperken van schade en het voorkomen van digitale ontwrichting.

Zo maken we Nederland samen digitaal veilig.

Wil je ook onderdeel worden van het Landelijk Dekkend Stelsel? Ga dan naar www.ncsc.nl/landelijkdekkendstelsel

CERT of OKTT?

Organisaties binnen het Landelijk Dekkend Stelsel worden aangewezen als CERT(Computer Emergency Response Team) of OKTT (Objectief Kenbaar Tot Taak) door de NCTV en het NCSC om zo wederzijdse informatieuitwisseling mogelijk te maken binnen de kaders van de wet. Een CERT of OKTT is een schakelorganisatie die een grotere groep organisaties vertegenwoordigt, en ook informatie gekregen vanuit het NCSC kan doorspelen naar de achterban.

CERTs geven niet alleen (preventie)advies, maar helpen daarnaast de organisaties waar zij informatie aanleveren om problemen bij beveiligingsincidenten op te lossen. Op deze manier proberen zij mogelijke schade te beperken en de dienstverlening van organisaties zo snel mogelijk te herstellen. Sectorale computercrisisteams spelen daarom een zeer belangrijke rol in een cyberweerbaar Nederland en daarom werkt het NCSC intensief met hen samen.

OKTT’s zijn organisaties die ‘Objectief Kenbaar Tot Taak’ hebben. ‘Objectief kenbaar’ betekent dat het duidelijk moet zijn dat het delen van dergelijke informatie een taak is van de schakelorganisatie. De afkorting OKTT is een afkorting die het NCSC gebruikt voor een schakelorganisatie die een sector, regio, ecosysteem of ander relevant verband vertegenwoordigt.

Aansluiting op het Landelijk Dekkend Stelsel

Als individuele organisatie heb je de mogelijkheid om aan te sluiten op een bestaande schakelorganisatie. Om erachter te komen wat een schakelorganisatie aanbiedt en/of een organisatie bij jou past, zie onderaan ‘Huidige CERTs en OKTT’s’.

Meer informatie

Wil je meer informatie over onze aansluiten op het LDS, neem dan contact op met samenwerken@ncsc.nl.