Nederlandse ziekenhuizen doelwit van DDoS-aanvallen

Europese ziekenhuizen, waaronder Nederlandse, zijn waarschijnlijk getroffen door de pro-Russische hacktivistische groepering Killnet. Deze groep heeft DDoS-aanvallen aangekondigd op onder meer ziekenhuizen in landen die Oekraïne helpen in de oorlog tegen Rusland. 

Het NCSC staat in contact met haar nationale en internationale samenwerkingspartners, monitort de situatie en houdt zicht op de activiteiten van de hacktivistische groepering Killnet. Ook heeft het NCSC verschillende kennisproducten uitgebracht die kunnen helpen bij de mitigatie van DDoS-aanvallen (zie downloads hieronder). Z-CERT coördineert, als CERT voor de zorg, de situatie met betrokken partijen en monitort voortdurend.

Op dit moment worden de DDoS-aanvallen succesvol gemitigeerd en de impact van de aanvallen is beperkt. De uitgevoerde digitale aanvallen met hacktivistisch motief passen binnen de dreigingsscenario’s die in het CSBN beschreven staan.