Beschermen van apparaten

Het verbinden van apparaten en diensten met het internet vormt een risico. Controleer daarom welke van uw apparaten en diensten bereikbaar zijn vanaf het internet en bescherm deze. Sta toegang tot het internet alleen toe indien dit noodzakelijk is.

Dit beperkt het risico op ongeautoriseerde toegang. Tref maatregelen om de apparaten en diensten die bereikbaar zijn vanaf het internet te beschermen. Beschermende maatregelen zijn het gebruik van een firewall, het uitschakelen van ongebruikte services en poorten en zorgen dat software up-to-date is. Plaats apparaten die vanaf het internet bereikbaar zijn in een apart netwerksegment. Pas multifactorauthenticatie toe voor accounts die via het internet te gebruiken zijn.