Software updates

Software bevat programmeerfouten. Zulke fouten kunnen leiden tot kwetsbaarheden. Leveranciers brengen updates uit om kwetsbaarheden in hun software te verhelpen. Zorg voor een proces dat updates voor uw software identificeert, test en installeert. Breng hierbij alle software en systemen binnen uw organisatie in kaart, ook webbrowsers en plug-ins.

Voor de meeste systemen is het van belang om deze updates zo snel mogelijk te installeren. Sommige software biedt de mogelijkheid deze automatisch te laten updaten: maak hier gebruik van. Voor kritieke systemen is het raadzaam de update eerst in een testomgeving uit te voeren, voordat u deze implementeert in de productieomgeving.

In sommige gevallen is een update voor een kwetsbaarheid nog niet beschikbaar. Tref in zulke gevallen mitigerende maatregelen. Vervang software en apparaten die niet meer door de leverancier ondersteund worden.