Jeroen, senior onderzoeker

"Ik sla de brug tussen ons academisch cybersecurityonderzoek en onze praktijk."

Cybersecurity maakt als aandachtsgebied deel uit van onze nationale veiligheid. Recente incidenten bewijzen dat de vitale sectoren kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen of verstoringen. De onderzoekswereld is gewend aan vooruitkijken. Deze proactieve houding leidt tot up-to-date kennis en inzicht in trends en ontwikkelingen.

Verbindingen leggen tussen onderzoek en innovatie

Dankzij deze samenwerking beschikt het NCSC over actuele en relevante kennis over en binnen cybersecurity. Samen met gerenommeerde onderzoeksinsituten werken we hard aan innovatieve oplossingen.

De zorg voor digitale veiligheid is belegd bij verschillende publieke en private partijen. Het NCSC vormt de verbindende schakel tussen deze partijen. We zorgen voor samenhang tussen de vele activiteiten, ook voor onderzoek en innovatie. Niet alleen door nationale en internationale bijeenkomsten bij te wonen, maar ook door deze te initiëren.

Onze inhoudelijke rol is gericht op doorontwikkeling van kennis en innovatie. Dit doen wij bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij onderzoeken en projecten genoemd in de Nationale Cyber Security Research Agenda (NCSRA). We trekken daarin samen op met universiteiten, hogescholen en andere kennis- en onderzoeksinstellingen.

Deelnemen aan de NCSRA

Al enige tijd is de derde NCSRA gepubliceerd (NCSRA-III). Deze derde publicatie geeft een breed overzicht van het onderzoeksterrein. In de NCSRA staat de onderzoeksagenda centraal. De thema’s sluiten aan bij de Nationale Cyber Security Strategie.

De uitvoering van de NCSRA geeft concreet invulling aan de vijfde doelstelling uit de strategie: 'Nederland beschikt over voldoende cybersecuritykennis en -kunde en investeert in ICT-innovatie om onze cybersecuritydoelstellingen te behalen'. De NCSRA vormt ook de basis voor korte- en langetermijnonderzoek in nationaal en internationaal verband.

Opleiden en trainen van professionals

Dankzij nieuwe studierichtingen aan hogescholen en masterprogramma's aan universiteiten komen er meer getrainde professionals in cybersecurity op de arbeidsmarkt. Het NCSC heeft daar groot belang bij, niet in de laatste plaats om de eigen gelederen te verrijken.

Onze samenwerking met het hoger onderwijs heeft ertoe geleid dat sinds 2015 studenten een masteropleiding Cyber Security kunnen volgen aan de Cyber Security Academy. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met  Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Haagse Hogeschool.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via research@ncsc.nl.