Planning

Sinds januari 2023 werkt de Rijksoverheid aan de nationale implementatie door de richtlijn om te zetten naar Nederlandse wetgeving. Dit wetgevingstraject kent de volgende fasen.

Van Europese richtlijn naar nationale wetgeving