Welke organisaties vallen onder de wet?

Organisaties vallen automatisch onder de NIS2-richtlijn, en daarmee de Cyberbeveiligingswet, als zij actief zijn in aangewezen sectoren en volgens bepaalde criteria gekenmerkt worden als ‘essentiële’ of ‘belangrijke’ entiteit. Automatisch wil zeggen dat de verplichtingen van de Cyberbeveiligingswet voor deze organisaties direct gaan gelden zodra de wet in werking treedt. 

Zelfevaluatie NIS2

In nauwe afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders, heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een vragenlijst ontwikkeld, waarmee organisaties zelf kunnen evalueren of ze onder de NIS2-richtlijn vallen en of ze gekenmerkt worden als essentieel of belangrijk.