Valt uw organisatie onder de NIS2?

Een belangrijk verschil met de eerste NIS-richtlijn is dat organisaties automatisch onder de NIS2-richtlijn vallen als zij actief zijn in bepaalde sectoren en volgens de bepaalde criteria gekenmerkt kunnen worden als ‘essentiële’ of ‘belangrijke’ entiteit. Automatisch wil zeggen dat de verplichtingen van de NIS2-richtlijn voor deze organisaties direct gaan gelden zodra de nationale wetgeving in werking treedt. 

Zelfevaluatie NIS2

In nauwe afstemming met betrokken ministeries en toezichthouders, heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een vragenlijst ontwikkeld, waarmee organisaties zelf kunnen evalueren of ze onder de NIS2-richtlijn vallen en of ze gekenmerkt worden als essentieel of belangrijk.