Detectie

Elke organisatie kan te maken krijgen met malafide activiteiten op een ICT-netwerk of met digitale aanvallen. Detectie is de aanpak om met technische middelen zicht te krijgen op de dreigingen als gevolg van deze activiteiten. Via detectie ontstaat er een duidelijk beeld van een incident. Ook kunnen beveiligingsmaatregelen via detectie worden aangescherpt.

Hoe werkt detectie?

Wanneer een organisatie een malwarebesmetting vindt op een systeem, bestaat de kans dat dit niet het enige systeem is dat besmet is, of dat de organisatie als enige getroffen is. Om een beeld te krijgen van de malwarebesmetting en de kenmerken ervan kan de organisatie kijken of er meerdere systemen dezelfde kenmerken vertonen van infectie met dezelfde malware. Als deze kenmerken met andere organisaties worden gedeeld, kunnen die organisaties dezelfde controles uitvoeren.

Wat betekent dit voor mijn organisatie?

Detectie is een krachtig middel om bepaalde dreigingen vroegtijdig waar te nemen. Op die manier kan jouw organisatie tijdig actie ondernemen om besmetting in haar systemen of netwerken te voorkomen. Ook kan mogelijke schade als gevolg van een besmetting zo veel mogelijk beperkt worden. Om detectie in te zetten moet een organisatie investeren in kennis en middelen om de benodigde informatie te verzamelen en te duiden. Dit kan bijvoorbeeld via het Nationaal Detectie Netwerk.

Wat is het Nationaal Detectie Netwerk?

Het NCSC maakt deel uit van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). De rol van het NCSC in het NDN is om een breed en gemeenschappelijk beeld van actuele cyberdreigingen te vormen. Organisaties die deelnemen aan het NDN leveren (anoniem) informatie aan. Het NCSC deelt deze kennis met doelgroeporganisaties bij de rijksoverheid en vitale aanbieders.